TP I SLO

TP I SLO

Towarzystwo Przyjaciół I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego
Zespół Szkół im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji

Gremia

Zarząd 


Zarząd Towarzystwa Przyjaciół I SLO wybrany podczas Walnego Zebrania Członków Towarzystwa 11 czerwca 2024r.:


Zulfia Buzurtanowa 

Anna Chylak

Filip Haka 

Agnieszka Janowska

Janusz Kochański

Ewa Korulska

Katarzyna Kwaśniewska

Marzena Leśniewska

Jerzy Modlinger

Ewa Narożniak

Joanna Nowakowska-Drapała

Katarzyna Peresada

Witold Stępień

Zbigniew Tomaszczyk

Brian Williamson 

Zarząd Towarzystwa na pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się następująco:

Prezes Zarządu – Jerzy Modlinger
Wiceprezes – Joanna Nowakowska-Drapała
Skarbnik – Witold Stępień
Sekretarz – Agnieszka Janowska

Kontakt z Zarządem

Maria Kotowska, dyrektor Biura Zarządu 
tel. 22 659 82 72

maria.kotowska@bednarska.edu.pl
zarzad@bednarska.edu.pl

Rada Programowa 


Rada Programowa jest władzą Towarzystwa Przyjaciół I SLO powołaną do ochrony i kultywowania idei i wartości zapisanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Szkolnej i w dokumencie Idee wychowawcze.

Rada Programowa Towarzystwa Przyjaciół I SLO wybrana podczas Walnego Zebrania Członków Towarzystwa 29 września 2021r.:

Skład Rady Programowej:

Natalia Bielawska
Anna Bikont
Magdalena Kowalska
Anna Cybulko
Aldona Czajkowska
Dorota Fiett
Piotr Goldstein 
Marzena Leśniewska
Łukasz Ługowski
Andrzej Owsiński
Piotr Pietrzak
Maciej Przybyliński
Anita Ronaz
Monika Werwicka
Jan Wróbel
Tomasz Zamek-Gliszczyński
Karol Zaremski

Komisja Rewizyjna 


Komisja Rewizyjna Towarzystwa Przyjaciół I SLO wybrana podczas Walnego Zebrania Członków Towarzystwa 11 czerwca 2024r.: 

Jarosław Janas

Agnieszka Kurach

Waldemar Małyska

Przemysław Miszta

Andrzej Galla

Dorota Żuchowicz

Komisja ds. Opłat za Szkołę i Stypendiów


Komisja ds. Opłat za Szkołę i Stypendiów wybrana podczas Walnego Zebrania Członków Towarzystwa Przyjaciół I SLO dn. 11 czerwca 2024r.: 

Anna Chylak

Filip Haka

Feliks Pastusiak

Marta Traczyk

Kontakt z Komisją ds. Opłat za Szkołę i Stypendiów:

komisjastypendialna@bednarska.edu.pl

Wzory podań: