TP I SLO

TP I SLO

Towarzystwo Przyjaciół I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego
Zespół Szkół im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji

Gremia

Zarząd 


Zarząd Towarzystwa Przyjaciół I SLO wybrany podczas Walnego Zebrania Członków Towarzystwa 28 września 2020r.:

Sylwia Barthel de Weydenthal
Anna Blumsztajn 
Zulfia Buzurtanowa 
Zbigniew Byrski 
Rafał Derda 
Filip Haka 
Hanna Jarosiewicz-Juszczak
Ewa Kulczycka 
Jerzy Modlinger 
Joanna Nowakowska-Drapała 
Magdalena Pietrzak Kurzac
Witold Stępień 
Joanna Walewska
Brian Williamson 

Zarząd Towarzystwa na pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się następująco:

Prezes Zarządu – Jerzy Modlinger
Wiceprezes – Joanna Nowakowska-Drapała
Skarbnik – Witold Stępień
Sekretarz – Ewa Kulczycka

Kontakt z Zarządem

Maria Kotowska, dyrektor Biura Zarządu 
tel. 22 659 82 72

maria.kotowska@bednarska.edu.pl
zarzad@bednarska.edu.pl

Rada programowa 


Rada Programowa jest władzą Towarzystwa Przyjaciół I SLO powołaną do ochrony i kultywowania idei i wartości zapisanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Szkolnej Obojga Terytoriów i w dokumencie Idee wychowawcze I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum.

Skład Rady Programowej:

Anna Bikont
Jan Bogusławski
Paweł Bravo
Maryanne Chodkowski
Dorota Fiett
Piotr Goldstein
Magdalena Jonas-Poławska 
Olga Kalinowska
Hanna Kobylińska
Ewa Korulska
Andrzej Leder
Marzena Leśniewska
Wanda Łuczak
Helena Łuczywo
Łukasz Ługowski
Jerzy Modlinger
Andrzej Owsiński
Piotr Pietrzak
Krystyna Starczewska
Agata Stryjek
Tomasz Stryjek
Barbara Wagner
Monika Werwicka
Katarzyna Wiśniewska
Jan Wróbel
Michał Ziątek

Komisja rewizyjna 


Komisja Rewizyjna Towarzystwa Przyjaciół I SLO wybrana podczas Walnego Zebrania Członków Towarzystwa 28 września 2020r.: 

Jarosław Janas
Waldemar Małyska
Zbigniew Tomaszczyk
Przemysław Miszta
Andrzej Galla

Komisja ds. opłat za szkołę 


Komisja ds. Opłat za Szkołę i Stypendiów wybrana podczas Walnego Zebrania Członków Towarzystwa Przyjaciół I SLO dn. 28 września 2020r.: 

Beata Dzedzej
Filip Haka
Jolanta Kaźmierczak
Paweł Młodziński
Feliks Pastusiak

Kontakt z Komisją ds Opłat za Szkołę:

komisjastypendialna@bednarska.edu.pl

Wzory podań: