TP I SLO

TP I SLO

Towarzystwo Przyjaciół I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego
Zespół Szkół im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji

Gremia

Zarząd 


Zarząd Towarzystwa Przyjaciół I SLO wybrany podczas Walnego Zebrania Członków Towarzystwa 28 września 2020r.:

Sylwia Barthel de Weydenthal
Anna Blumsztajn 
Zulfia Buzurtanowa 
Zbigniew Byrski 
Rafał Derda 
Filip Haka 
Hanna Jarosiewicz-Juszczak
Ewa Kulczycka 
Jerzy Modlinger 
Joanna Nowakowska-Drapała 
Magdalena Pietrzak Kurzac
Witold Stępień 
Joanna Walewska
Brian Williamson 

Zarząd Towarzystwa na pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się następująco:

Prezes Zarządu – Jerzy Modlinger
Wiceprezes – Joanna Nowakowska-Drapała
Skarbnik – Witold Stępień
Sekretarz – Ewa Kulczycka

Kontakt z Zarządem

Maria Kotowska, dyrektor Biura Zarządu 
tel. 22 659 82 72

maria.kotowska@bednarska.edu.pl
zarzad@bednarska.edu.pl

Rada programowa 


Rada Programowa jest władzą Towarzystwa Przyjaciół I SLO powołaną do ochrony i kultywowania idei i wartości zapisanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Szkolnej i w dokumencie Idee wychowawcze.

Rada Programowa Towarzystwa Przyjaciół I SLO wybrana podczas Walnego Zebrania Członków Towarzystwa 29 września 2021r.:

Skład Rady Programowej:

Natalia Bielawska
Anna Bikont
Magdalena Kowalska
Anna Cybulko
Aldona Czajkowska
Dorota Fiett
Piotr Goldstein 
Marzena Leśniewska
Łukasz Ługowski
Andrzej Owsiński
Piotr Pietrzak
Maciej Przybyliński
Anita Ronaz
Monika Werwicka
Jan Wróbel
Tomasz Zamek-Gliszczyński
Karol Zaremski

Komisja rewizyjna 


Komisja Rewizyjna Towarzystwa Przyjaciół I SLO wybrana podczas Walnego Zebrania Członków Towarzystwa 28 września 2020r.: 

Jarosław Janas
Waldemar Małyska
Zbigniew Tomaszczyk
Przemysław Miszta
Andrzej Galla

Komisja ds. opłat za szkołę 


Komisja ds. Opłat za Szkołę i Stypendiów wybrana podczas Walnego Zebrania Członków Towarzystwa Przyjaciół I SLO dn. 28 września 2020r.: 

Beata Dzedzej
Filip Haka
Jolanta Kaźmierczak
Paweł Młodziński
Feliks Pastusiak

Kontakt z Komisją ds Opłat za Szkołę:

komisjastypendialna@bednarska.edu.pl

Wzory podań: