TP I SLO

TP I SLO

Towarzystwo Przyjaciół I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego
Zespół Szkół im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji

Kontakt

Towarzystwo Przyjaciół I SLO 

ul. Raszyńska 22 
02-026 Warszawa  

tel. (22) 659 82 72 (Biuro Zarządu) 

tel. (22) 545 69 21 (księgowość) 

KRS 0000024016 

REGON 001390227 

Biuro Zarządu: 

Maria Kotowska – dyrektorka (maria.kotowska@bednarska.edu.pl

Ewa Borys – główna księgowa (ewa.borys@bednarska.edu.pl

Maria Białecka – księgowa (maria.bialecka@bednarska.edu.pl

Dariusz Winter –  specjalista do spraw administracyjno-finansowych (dariuszw@bednarska.edu.pl

Bartłomiej Pielak – pełnomocnik Zarządu ds. organizacyjnych (barto.pielak@bednarska.edu.pl)

Marta Traczyk – koordynatorka projektów ds. uczniów obcojęzycznych (marta.traczyk@bednarska.edu.pl)

Michał Paprocki – inspektor danych osobowych  (iodo@bednarska.edu.pl

Dane do przelewów: 

Towarzystwo Przyjaciół I SLO 
ul. Raszyńska 22 
02-026 Warszawa 
NIP 525 15 74 221 

PEKAO S.A. I Oddział w Warszawie 
19 1240 1037 1111 0010 0727 8799 

Przypominamy o konieczności regulowania składek członkowskich (10 zł miesięcznie) na konto Towarzystwa

Konto dla darowizn: 

Towarzystwo Przyjaciół I SLO 
ul. Raszyńska 22 
02-026 Warszawa 

PEKAO S.A. I Oddział w Warszawie 
56 1240 1037 1111 0010 0849 4901 

Numer konta Funduszu Pomocowego „Optimum” 

(pomoc dla uczniów i uczennic, absolwentów i absolwentek Zespołu Szkół „Bednarska”) 

mBank 
31 1140 1010 0000 2557 1000 1016 
regulamin funduszu ) 
załącznik do regulamin funduszu )