TP I SLO

TP I SLO

Towarzystwo Przyjaciół I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego
Zespół Szkół im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji

Kontakt

ul. Raszyńska 22
02-026 Warszawa

tel. (22) 659 82 72 (Biuro zarządu)
tel. (22) 545 69 21 (Księgowość)

Czym się zajmujemy

Towarzystwo Przyjaciół I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego powstało w 1989r. Jego celem było wówczas prowadzenie I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego, pierwszej w Polsce niezależnej (niepublicznej) szkoły powołanej do życia we wrześniu 1989r., realizującej autorski program dydaktyczno-wychowawczy. Został on oparty na założeniach nowoczesnej pedagogiki polegającej na odejściu od encyklopedycznego przekazywania wiedzy i autorytarnego sposobu wychowania młodzieży na rzecz rozwijania umiejętności samodzielnego, krytycznego myślenia oraz budowania demokratycznej i egalitarnej społeczności szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności obywatelskiej, społecznej aktywności, otwartości na potrzeby innych oraz wobec różnorodności.

Idee wychowawcze I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego zostały sformułowane pod koniec pierwszego roku istnienia szkoły przez społeczność wszystkich stanów: uczniowskiego, nauczycielskiego i rodzicielskiego.

Obecnie, Towarzystwo Przyjaciół I SLO prowadzi Zespół Szkół „Bednarska” im. Maharadży Digwidżaja Singha, w którego skład wchodzi pięć autonomicznych liceów oraz jedna szkoła podstawowa, działająca na trzech terytoriach. www.bednarska.edu.pl

Działalność Towarzystwa Przyjaciół I SLO reguluje jego statut.